Pages

Rabu, 11 Februari 2009

GUA MAHARANIA. Pemberian nama gua istana maharani

    Keunikan telah terjadi ketika memberi nama gua ini, banyak orang saling mengusulkan nama untuk gua baru ini baik dari pejabat maupun dari masyarakat. Oleh bupati daerah tingkat II lamongan H.R. Mohammad Faried, SH ditetapkan dengan nama MAHARANI. Kemudia gua ini sebagai taman wisata baru oleh H.R. Mohammad Faried ditambahkan dengan GUA ISTANA MAHARANI, atas usulan istri sunyoto nama maharani ditetapkan sampai saat ini.
        Pada saat itu H.R. Mohammad Faried S,H menanyakan kepada istrinya. Sebaiknya apa nama gua yang ditemukan segen tersebut yang dibawa pengawasan suaminya? Maka NY. Sunyoto mengusulkan sebuah nama GUA MAHARANI karena mempunyai alasan yang kuat yaitu:
Sehari sebelum tanggal 6 Agustus 1992 Ny. Sunyoto bahwa direlung batu didepan gua baru tempat kerja suaminya ini terlihat seorang wanita cantik memakai mahkota berwarna-warni. Mahkota cantik ini bercahaya kemilau berlapis emas, bertatahkan intan, berlian, bermotif hiasan bunga mawar dan dahlia. Ketika Ny. Sunyoto bangun dalam keheningan malam merasa ada bisikan bahwa dia baru saja melihat mahkota indah milik seorang ratu yang disebut maharani. Sang ratu bermahkota indah ini tampakdalam relung didepan pintu gua akhirnya menjadi kenyataan.
Kebetulan bahwa usulan Ny. Sunyoto mengiginkan nama gua baru tersebut disebut gua maharani sebab cucunya juga mempunyai nama yang sama yang sama yaitu Tiyas Maharani.
B. Isi Gua Alam Istana Maharani
        Menurut tata letak ornamen dinding yang ada memiliki bentuk beraneka ragam dengan diberi nama pelataran, paseban, garba, relung, umpak, selo (batu), karang. Kesemua nama tersebut mengandung falsafah kehidupan yang baik. Isi gua memiliki nama-nama dengan bahasa jawa kuno sesuai dengan wujud bentuk batuan.
        Pembagian ruang gua istana maharani ada 2 yaitu GARBA JAWI dan GARBA LEBET. Sedangkan garba jawi terdiri 2 relung (ruang cekung) yaitu RELUNG ANDIKA dan RELUNG BALEMUKO, kedua relung ini sebagai relung jobo (luar) dan disebut DWI JAMNO. Sebagai tamsil bahwa segala sesuatu dialam fana ini adanya berpasangan antaralain hidup-mati, pria-wanita, siang-malam,dll. Relung andika berarti ruang tinggi yang berpundak, ruang balemuko berarti ruang pertemuan pertama mempunyai lantai datar berbatu gragal merata. Garba lebet (ruang dalam gua) terdiri dari 2 bagian yaitu PELATARAN JOBO dan PELATARAN JERO, diantaranya 2 pelataran ini ada PASERBAN MAHARANI merupakan ruang luas yang dikelilingi jalan berpagar besi untuk para pengunjung.
          Paserban maharani ini dikelilingi oleh 7 relung disebut SAPTO WUJUDING JANMO (tujuh perwujudan manusia) dengan sebutan sebagai berikut:
1. EKO RELUNG BUWONO, artinya satu ruangan bumi
2. DWI RELUNG AGNI, artinya dua ruangan api
3. TRI RELUNG BAYU, artinya tiga ruangan angin
4. CATUR RELUNG TIRTO, artinya empat ruangan air
5. PONCO RELUNG JIWO, artinya lima ruangan jiwa
6. SATTO RELUNG ROGO, artinya enam ruangan raga
7. SAPTO RELUNG SUKMO, artinya tujuh ruangan sukma 
         Ketujuh sifat dan materi ini menunjukkan bahwa manusia itu hidup karena tujuh unsur yaitu memiliki unsur tanah (badan), unsur api (temperatur badan 37º C), unsur angin (nafas, kentut), unsur air (keringat, darah, air mata, ludah), unsur jiwa, raga, sukma (nyawa). Isi gua ada dilangit-langit gua, dilantai dan didinding gua memiliki nama dan model sebagaimana nama-nama tertulis tadi.
C. Nama-Nama Stalaktit dan Stalakmmit 
         Sebutan nama stalaktit dan stalakmit semula diajukan oleh bagian humas pemda kabupaten dati II lamongan dengan minta bantuan prof.dr. Suripan dari universitas negeri surabaya sebagai sastrawan ahli masalah kesenian kentrung.
Nama-nama batuan dimaksud adalah sebagaimana uraian berikut ini:
Garba jawi atau gerbang luar terdiri cekungan batu kapur yang ada disumur buatan bersumber dari kali bawah tanah yang airnya diambil untuk air terjun dalam gua, air wudlumushola dan kamar mandi semuanya ini berada dalam RELUNG ANDIKA(ruang atas). Relung yang kedua ialah RELUNG BALEMUKO pelataran menuju pintu yang bernama PINTU BABUSSALAM NUTFAHTUL KHASANAH atau gerbang paksi tatsoko dijaga oleh patung buatan diberi nama Nogowito Tirtomanggolo dan Nogowiro Dahonomanggolo.
Garba lebet terdiri 7 relung berada pada pelataran jobo dan pelataran jero yang di tengahnya ada arena paseban maharani.
pelataran jobo ; batuan stalaktit dan stalakmit yang ada ialah terdiri:
1. EKO RELONG BUWONO: Sekar Kantil Kembar, Sekar Melati Suci, Songgo Buwono.
2. SATTO RELUNG ROGO: Selo Sampeyan, Wojo Yakso, Wono Purwo Mahardiko, Wojo Ifrid, Selo Tasbeh Suci, Selo Mahkota Rama, Selo Putri Maharani.
3. SAPTO RELUNG SUKMO: Selo Waringin, Selo Wasisik, Dampar Singgasana, Janmo Suci, Selo Gajah, Mungkur, Selo Komo Sutro, Selo Pemongso.
4. PELATARAN JERO; batuan stalaktit dan stalakmit yang ada ialah terdiri:
5. DWI RELUNG AGNI: selo rogo sukmo,godo bu wono, ilat nogo, sekarwijaya kusuma.
6. TRI RELUNG BAYU: sekar kenongo,umpak paseban pandadaran,talingan bumi.
7. CATUR RELUNG TIRTO:selo panembahan,welud kuning, tirto salju sutro,glambir maheso maodo,lekuk sarodo, sayuto kartiko suci.
8. PONCO RELUNG JIWO: sekar kenikir gading, umpak paseban parenungan.
9. PASEBAN MAHARANI; batuan stalaktitdan stalakmit yang ada adalah bernama songgo langit, karang langit, mahkota maharani, selo candi pawon, selo candi purwo, selo kodok, selo mego mengdung, selo pelangi gumelar, guru yakso, semua ini ada dipelataran jobo. Selanjutnya yang berada dipelataran jero adalah benteng sengkolo, selo busono pandeto, selo godo rujak polo, selo galih keling, selo tapak tangan, songgo mego, selo tlale gajah, songgo mendung, karang tembok kuning.sekar mayang, karang bumi, karang langit coklat, karang langit gempal, karang langit riti, karang langit glabir.

D. Keajaiban Gua Alam 
        Jika gua akbar memiliki kelebihan luas dan berada di dalam kota maka gua istana maharani memiliki kelebihan keindahan stalaktit dan stalakmit yang unik dan mempesona serta berada ditepi jalan raya wisata pantai utara jawa dan berada dalam arena wisata tanjung kodok.
         Didalam gua terdapat sebuah keris bertuah bermotif ularyang dikuasai oleh jin yang berada dalam gua. Terlihat cahaya keris diatas blower angin, keris yang lain dan batu akik juga banyak bertebara dalam gua namun sulit diambil karena sebagai paku bumi kekuatan gua.
       Nama jin wanita penunggu gua maharani temuan sugeng ini adalah maharani dan cocok dengan nama cucu Ny. Sunyoto. Batuan stalakmit dan stalaktit dapat memberikan gambaran falsafah hidup dan merupakan simbul reproduksi modern sebagai realisasi. Pada zaman dahulu ada empat pemujaan untuk pemujaan kesuburan antara lain di candi sukuh berada dikaki gununglawu bung karno telah membuat lambang kesuburan yaitu Lingga dan Yoni. Lingga yaitu lambang kelamin pria (tegak ereksi) dan Yoni adalah lambang rahim (kelamin wanita).
        Lambang dalam gua maharani adalah kesuburan tempat menanam benih manusia yang terlambangkan sebagai:
1. Garba Jawi terdiri dari relung andika yaitu tempat masuknya penis pria dalam rahim wanita dan relung balemuko yaitu terjadinya orgasme dalam proses tempat pancara air seperma.
2. Garba Lebet terdiri dari paseban maharani dikelillingi 7 relung yaitu (Buwono, Agni, Bayu, Tirto, Jiwo, Rogo, Sukmo) adalah dalam rahim yang disebut tempat kandungan ibu bersemaian bibit manusia, bersekongkolnya sel jantan dan seltelur.

E. Alur Cerita Batuan Dalam Gua Alam
         Gua istana maharani terjadi pada zaman kapur dimana terjadi celah api didasar pegunungan yang kawahnya menyembur lidah api dan kini bekasnya menjadi gua-gua disekitar tanjung kodok dan ada sumber air panas diarahan selatan gua istana maharani. Menurut pengamatan sejarah tak ada seorangpun yang pernah masuk dalam gua ini sebab tidak ada pintu gua, baru pada tanggal 6 agustus 1992 orang pertama yang masuk adalah Sugeng (sang penemu). Untuk menghidupkan legenda batuan stalaktik dan stalakmit dalam gua maharani maka tersusunlah alur cerita sbegai berikut:
 Asal-usul manusia nenurut agama samawi adalah keturunan adam dan hawa yang datang dari surga, turun kebumi atas perintah tuhan untuk hidup meramaikan dunia sebagai homosapiens artinya manusia yang bijak berakal. Bangsa indonesia adalah bangsa bahari yang menguasai laut pada masa dulu kala yang mendiami ribuan pulau nusantara adalah cucu adam dan hawa.
 Dahuli kala ada seorang pengembara yang berlayar menguasai berbagai lautan nusantara. Pengembara ini adalah sepasang suami istri bernama RAJUL dan MAR’AH, berbudi pekerti baik penuh kasih sayang. Rajul dan Mar’ah telah mendarat diberbagai pantai nusantara dan hidup dalam pengembaraannya menyatu dengan kehidupan suku bangsa setempat.
            Pada kesempatan menyusuru patai utara jawa dengan perahu cadik sepasang suami istri ini perahunya terdampar ditanjung berbatu. Mar’ah merasa haus maka mengajak rajul suaminya untuk mencari air minum berjalan kearah timur menapak naik menanjak melewati batuan kapur yang kini menjadi dusun penanjan. Karena kelelahan mereka berjalan gontai sampi dipegunungan tanah tanjung yang penuh batuan, mencari cekungan batu disekitarnya ternyata dijumpai ada gua kecil yang didalamnya ada kali bawah tanah. Keduanya lalu meminum air gua tersebut dengan sepuasnya untuk menghilangkan dahaga.
          Rajul dan Mar’ah menamakan tanjung berbatu ini dengan nama tanjung kodoksebab ketika mereka meminum air dalam gua ternyata banyak kataknya (kodok) berada dalam gua yang jumlahnya ribuan ekor. Pada waktua akan keluar melalui pintu gua, pasangan suami-istri ini dikejutkan dengan suara mintak tolong “teot..teot..teot…”. ternyata Rajul dan Mar’ah mengetahui ada dua ekor katak raksasa terjepit batu karang yang tidak dapat melepaskan diri. dengan spontan dan penuh kasih sayang dua sejoli tersebut melakukan upaya menolong melepaskan kedua katak raksasa dari jepitanbatu hingga dapat bebas. Kedua raksasa itu ternyata raja dan ratu katak yang beribu-ribu tahun memimpin katak-katak dalam gua yng ada airnya tersebut. Raja dan ratu katak kembalimemmpin katak-katak kecil yang menjadi rakyatnya. Kali bawah tanah ini sekarang dapat dilihat berada disebelah barat pintu gerbang tanjung kodok, airnya dinaikan keatas untuk memenuhi air wudlu mushola diarena tanjung kodok.
         Kedua katak yang menguasai kerajaan kodok ditanjung berbatu dan dikenali dengan nama sri kodok puragung dan sri ayu kodok purnaningrum. Raja dan ratu katak sangat berterima kasih ats pertolongan rajul dan mar’ah yang telah melepaskan diriya darhimpitan batu karang, keduanya menjalin persahabatan dengan penolongnya. Sebab jasa baik ini maka katak mempesilahkan sahabatnya dikawasan tanjung daerah kekuasaanya. Pershabatan ini berlangsung lama sekali dan tolong menolong memenuhi kebutuhan hidup mereka. Rajul dan mar’ah tidak uasah naik perahu cadik lagi, keduanya menyebrangi lautan menuju pulau-pulau di nusantara untuk mencari persaudaraan dan bersilaturrahmi mencari kedamaian.
        Pada suatu hari terjadi ombak besar dan angin kencang dimana air laut naik karena es kutub mencair dahsatnya disebabkan panas matahari meningkat mencapai puncaknya. Hal ini diperkirakan bersamaan dengan zaman banjirnya nabi nuh dahulu. Melihat hal ini ternyata semua daratan dan pantainya rendah tenggelam tersapu ombak. Dengan kejadian ono maka raja dan ratu katak khawatir akan nasib kedua sahabatnya yaitu rajul dan mar’ah. Demi membalas jasa keduanya maka raja katak membuka rahasia dengan ikhlas memberikan “rumah gua” miliknya kepada sahabatnya tercinta. Rumah gua ini sangat indah laksana istana. Pada saat itu raju8l dan mar’ah tidak menyangka bahwa keduanya akan mendapatkan hadiah yang tak ternilai harganya. Rajul dan istrinya menerima hadiah ini dengan senang hati dan sangat berterima kasih kepada raja dan ratu katak. Mereka berdua bersyukur kepada tuhan yang maha esa. Mulai saat itu rajul dan mar’ah mendiami istana dalam tanah berbatu karang dengan segala persediaan kebutuhan hidup yang lebih dari cukup. Demi keamanan dari ombak besar yang cukup lama pada waktu itu, maka pintu istana bawah tanah ditepi pantai itu ditutup dari luar oleh raja katak sehingga tidak seorangpun tahu bahwa dikerajaan katak ditanjung kodok ada gua indah seperti istana. Hal ini dilakukan demi keselamatan dua sahabat tercinta. Kedua katak secara sadar dan ikhlas, beribu-ribu tahun siap menjaga diujung tanjung sebagai kesetiaan kepada sahabatnya. Raja dan ratu katak menghadang ombak menghadap kelaut untuk menjaga keselamatanistana dan kedua sahabatnya yang telah menyelamatkan dirinya. Kesetiaan raja dan ratu katak dibuktikan sampai akhir hayat, keduanya mati membeku dan mengeras menjadi batu di ujung tanjung sebagai batu kodok.
        Rajul dan mar’ah sebagai orang berbudi hidup rukun membina keluarga sejahtera. Konon menurut legenda rajul dan mar’ah meninggalkan seorang anak dan berkembang keturunannya disekitar tanjung kodok, mar’ah seorang yang cantik bertubuh molek dikenal sebagai ibu Maratusholikhah. Setiap ia mempunyai anak, maka bayi yang dilahirkanya tersebut selalu dimandikan disebuah sumber air yang bersih dan jernih berada dibagian selatan gua istana. Tempat pemandian ini dinamakan sendang agung, jika ada keluarga sakit maka dimandikan dengan air dari dari sumber air panas yang kini dikenal dengan pemandian sumber air panas Brumbun di dusun Tepanas.
         Anak tercinta pasangan Rajul dan marah dikenal dengan nama Nutfah. Nutfah adalah anak yang terakhir dari keluarga rajul. Sepeninggalan orang tuanya Nutfah dikenal dengan panggilan Nutfatulkhasanah mencari sesuatu amanat kedua orang tuanya. Dia mendapat wasiat dan diberi peninggalan sebuah kunci rumah. Setelah bertahun-tahun mencari wasiat orang tuanya sampailah disebuah tanjung yang diujungnya terdapat dua batu berbentuk kodok. Malam telah tiba maka nutfah mencari tempat yang aman yaitu sebuah cekungan berupa relung batu kapur, angin makin terasa menyelinap kedalam cekungan batu kapur, nutfah makin masuk kedalam dengan gontaiia masuk kedalam sebuah lorong menurun (kini diberi nama relung andika) lalu masuk lagi kedalam yang ada sebuah latar dan ruang agak sempit yang hawanya hangat (relung balemuko).
         Kemudian nutfah menemukan sebuah pintu besi untuk masuk dalam gua yang kanan-kirinya dijaga seekor naga dan diatasnya bertenger burung garuda mengepakkan sayapnya dan pintu itu bernama gerbang paksi tatsoko. Kunci peninggalan orang tuanya diambil dan dimasukkan kelubang kunci pintu besi, setelah dibuka ternyata ini adalah pintu istana maharani peninggalan orang tuanya atas pemberian raja dan ratu katak di tanjung kodok dan akhirnya sampai sekarang gua itu dibuka  

Tidak ada komentar:

To: My Friend

Time Link